Quy mô nhà máy sản xuất lọc công nghiệp Jeio Vina

Hình ảnh máy móc sản xuất

Hình ảnh kho hàng

Chứng chỉ, chứng nhận