Chia sẻ lên:
 • Tên doanh nghiệp: jeio (trụ sở trính tại hàn quốc)
 • Ngày thành lập: chuyển hóa pháp nhân tháng 4 năm 2011 ( bắt đầu kinh doanh 2006)
 • Hạng mục kinh doanh: thiết kế phòng sạch, GMP phóng kiểm soát chất lượng thực phẩm , GLP phong kiểm nghiệm ,
 • Trụ sở: korea , Gyeonggi-dong , Ansan-si , Gwangdeok-ro 250,205
 • Nhà máy: korea , Gyeonggi-dong , Hwaseong-si, Ihwari 211-1
 • Websie: www.jeio.net
 • Tên doanh nghiệp: jeiovina ( chi nhánh việt nam)
 • Ngày thanh lập: Tháng 11 năm 2014 - Quy mô: Diện tích nhà máy 5600m2 trên tổng diện tích 20.000m2
 • Hạng mục kinh doanh :
 • Hệ thống điều hòa công nghiệp và các thiêt bị có liên quan ( điều hòa công nghiệp , ổn định nhiệt đô và độ ẩm ,
 • Trang bị phòng sạch : AIR SHOWER , PASS BOX ,FFU , BFU , HFB
 • Lọc khí công nghiệp : ULPA FILTER, HEPA FILTER, MEDIUM FILTER
 • Trụ sở:  Lô CN-02, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng Hà Nam, Việt Nam
 • Website: WWW.JEIOVINA.COM